logo 设为首页 收藏本站 联系
关于公布2018年第十一批福建省监理员名单的通知

    
   
 浏览次数:1880
 

 

                           闽监管协[2018]45号

 

各有关单位:

根据《关于印发〈福建省建设工程监理人员业务培训及证件管理办法〉的通知》(闽监管协[2014]27号)有关规定,经审查,聂霜等137位同志符合福建省监理员的条件,现予以公布。

附件:2018年第十一批福建省监理员名单.xlsx

 

 

福建省工程监理与项目管理协会

                                                                     2018年12月3日

 

发布时间:2018-12-7 10:37:12